Operativ HSEQ-Specialist till KAEFER AB i Stenungsund

Operativ HSEQ-Specialist

Till vår uppdragsgivare, KAEFER AB, som ingår i en internationell koncern vilka erbjuder marknadsledande lösningar för byggnadsställningar, iso­le­ring, ac­cesslös­ning­ar, yt­skydd och pas­sivt brand­skydd till företag inom in­du­stri, ma­rin & off­sho­re och kon­struk­tion, söker vi en Operativ HSEQ-specialist. Rollen innebär att stödja HSEQ-Manager med det gemensamma arbetet inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet och att arbetet utförs enligt beslutade planer och mål. Tjänsten kan tillträdas omgående och är en tillsvidareanställning med placering på företagets kontor i Ödsmål.

Huvudsakliga ansvarsområden som Operativ HSEQ-specialist:

Din huvudsakliga uppgift blir att stödja företagets HSEQ-Manager med operativt HSEQ-arbete. Du kan även komma att arbeta med kundsupport vilket innebär tjänsteresor både inom och utom Sverige. Du rapporterar till HSEQ Manager och är dennes ersättare vid behov. Bland dina viktiga ansvarsområden är att fungera som support och stöd till chefer och medarbetare på Kaefer inom arbetsmiljöområdet samt ansvara för ledningssystem gällande KAEFER:s arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsfrågor. Bland dina övriga ansvarsuppgifter kan nämnas:

 • Planera in, coacha genomförande, följa upp och rapportera status på HSEQ-planer.
 • Stödja affärsområdet med kompetens för att tolka avtal, föreskrifter och anvisningar.
 • Bidra till kontroll av lagefterlevnad inom arbetsmiljöområdet.
 • Medverka vid behov i kundmöten samt delta vid kontraktsgenomgång och kontraktsuppföljning för att säkerställa HSEQ kvalitet i utförande.
 • Administrera och genomföra utbildningsuppdrag inom HSEQ området.
 • Medverka vid utredningar kring arbetsplatsolyckor, tillbud och risker samt rapportera incidenter och olyckor till berörd myndighet och HSEQ Manager
 • Arbeta för att sälja och genomföra externa HSE uppdrag.
 • Bistå/genomföra skyddsronder och riskbedömningar.
 • Koordinera interna och externa revisioner samt följa upp revisionsresultat.

Dina egenskaper:

I denna roll är det viktigt att du är coachande och praktiskt lagd samt har vana av att få fungerande HSEQ-rutiner på plats. Du är drivande och trygg i din kompetens och med din erfarenhet har du förstått vikten att förankra beslut och metoder i alla led. Du är också en utpräglad pedagogisk kommunikatör som har förmåga kan få chefer, medarbetare och kunder att förstå värdet av att själva aktivt arbeta för att förbättra hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet på sina arbetsplatser.

Som person är du strukturerad, stödjande och väldigt enkel att samarbeta med. Du är noggrann och systematisk i ditt arbetssätt och du är van att arbeta självständigt samt leda andra i projekt. Din nyfikenhet gör att du snabbt lär dig verksamheters innehåll, olika ledningsplattformar och HSEQ-processer. Din sociala begåvning har resulterat i ett brett nätverk och goda referenser och du tycker det är viktigt att ha roligt på arbetet. 

Dina kvalifikationer:

 • Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, eller jämförbar erfarenhet, och mycket god dokumenterad kompetens inom HSEQ.
 • God kunskap inom arbetsmiljö- och arbetslagstiftning samt ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001
 • Du bör ha arbetat operativt inom HSEQ-området ett flertal år och ha gedigen erfarenhet av processarbete och förbättringsarbete i en internationell miljö där du kan uppvisa goda referenser och bra resultat.
 • God vana av utredningar och god kunskap och erfarenhet av kontraktshantering.
 • Mycket goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt. 

Vad kan KAEFER AB erbjuda dig?

För KAE­FER AB är både internt och externt HSEQ-arbete ett grundläggande fundament som genomsyrar hela företagets organisation och verksamhet. Och i deras erbjudanden. Du kommer till ett företag som ger dig en nyckelposition för gemensam framgång.

På KEAFER AB får du samarbeta med likasinnade medarbetare som trivs med sitt arbete. Du kommer till stimulerande internationellt arbetsklimat där du erbjuds ett spännande och ansvarfullt arbete. Du får en gedigen introduktion och kommer att arbeta i en trevlig och modern arbetsmiljö. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Ödsmål eller annan ort efter överenskommelse. Körkort är ett krav och marknadsmässiga lönevillkor med personalförmåner ingår.

Om KAEFER AB:

KAE­FER AB om­sät­ter drygt 300 mil­jo­ner kro­nor, varav cir­ka 65 % kom­mer från bygg­nads­ställ­ning­ar och 35 % från af­färs­om­rå­det iso­le­ring. KAE­FER AB äger för när­va­ran­de 5 400 ton ställ­nings­ma­te­ri­al och man in­ve­ste­rar kon­ti­nu­er­ligt i mer material. Am­bi­tionen är att vara första­va­let för kun­der be­träf­fan­de bygg­nads­ställ­ning­ar / iso­le­ring och man ar­be­tar hårt för att växa. Företaget är auktoriserad medlem i STIB och deltar även aktivt i KAE­FERs in­ter­na­tio­nel­la nät­verk.

Om KAEFER-koncernen:

KAEFER är en internationell koncern med över 30 000 anställda och verksamhet i ca. 30 länder. Mer information om företaget och koncernen finns på www.kaefer.se samt www.kaefer.com

Ansökan

Ansök snarast!
Vi arbetar med löpande antagning. Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rekryteringskonsult Anette Norling på Vega HR AB, telefon 031-701 77 10 eller mobil 0706-28 66 60. Det går också bra att maila till anette.norling@vegahr.se

Anställningstyp
Full-time
Startdatum för tjänst
Omgående efter överenskommelse hösten 2022
Plats
Stenungsund/Ödsmål, Sverige
Sista ansökningsdatum
september 30, 2022
Close modal window

Position: Operativ HSEQ-Specialist

Tack för din ansökan! Vi kommer kontakta dig om du går vidare i rekryteringsprocessen.

OBS! Vill du justera eller komplettera din ansökan vänligen sök tjänsten på nytt.