Vårt erbjudande

Rekryteringstjänster

En rekryteringsprocess tar normalt mellan 3-5 veckor där följande arbetsmoment ingår. Vi önskar gärna att uppdragsgivaren har en kontaktperson som samordnar uppdraget internt. Vårt arvode är fast.

Följande ingår i vårt arvode

Arbetsuppgifter i en rekrytering:

 • Kundmöten och löpande kundkontakt
 • Produktion av kravspecifikation och företagspresentation
 • Produktion och publicering av annonstext för digitalt media
 • Aktivt searcharbete vid svårare befattningar eller på önskemål från kund
 • Administration, genomgång och urval av ansökningar inklusive tackbrev och telefonkontakter med sökanden.
 • Genomgång och intervju av utvalda och kvalificerade kandidater
 • Uppföljning/korrespondens med kandidater/sökanden
 • Skriftlig personprofil av samtliga intervjuade kandidater
 • Intervju av godkända kandidater tillsammans med kund
 • Referenstagning och rapport på minst två referenser enligt en utarbetad metodik
 • Genomförande av DiSC- arbetsplatsprofil med personlig uppföljning & rapportering (eventuellt genomförande av andra tester och personbedömningar enligt önskemål)
 • Förslag på personanpassad introduktion av ny medarbetare
 • Uppföljningsmöten med anställd kandidat/arbetsgivare inom 6 månader
 • 6 månaders garanti

Introduktion av ny medarbetare

Då anställningsavtal är påskrivet av båda parter lämnar vi förslag på introduktion av ny medarbetare vilket syftar till att skapa en bra start för båda parter inklusive de medarbetare som ska arbeta nära den nyanställde.

Uppföljningsmöten under 6 månader

Under 6 månader följer vi alltid upp genomförd rekrytering med minst tre möten. Dessa möten syftar till att synliggöra trivselfaktorer samt den anställde och arbetsgivarens krav och förväntningar på varandra. Vi stöder kunden även med förslag på förbättringsåtgärder.

6 månaders garanti

Vega HR AB lämnar 6 månaders garanti på rekryteringsuppdraget. Skulle den anställde eller arbetsgivaren säga upp anställningsavtalet inom 6 månader från anställningsdatum, erbjuder Vega HR att göra om rekryteringen utan krav på ytterligare arvode. Garantin gäller om kravspecifikationen kvarstår som grund för rekryteringen.

Fakturering av vårt arvode sker i tre steg:

 • 30 % av arvodet vid godkännande av kravspecifikation och textproduktion av företags och befattningspresentation samt rekryteringsannons.
 • 30 % av arvodet då utvalda kandidater är godkända för intervju tillsammans med kund.
 • 40 % av arvodet som slutfaktura i samband med anställning av utvald kandidat.

Vi erbjuder även upphandling av media och har förmånliga avtalspriser med olika print- och digitala massmedia som kommer våra kunder till godo.

Searchuppdrag

Ofta är det svårt att finna rätt kandidater på den öppna arbetsmarknaden. Ofta handlar ett searchuppdrag om att eftersöka intresserade kandidater som besitter viss specialistkompetens. Men det kan också handla om att kontakta namngivna kandidater som vår uppdragsgivare önskar en första kontakt med. När det gäller specialister och högre chefsbefattningar brukar vi kombinera search och platsannonsering för att finna rätt kandidat. I alla searchuppdrag arbetar vi med diskretion och stor hänsyn till alla parter.

Konsultuthyrning

Vi erbjuder uthyrning av chefer, specialister och medarbetare för projektanställning eller längre vikariat. Vid konsultuthyrningsuppdrag genomför vi samma rekryteringsprocess som vid en normal rekrytering och vi presenterar minst tre kvalificerade kandidater. Om kandidaterna finns i vår kandidatbank och är tillgängliga kan vi ordna intervjuer relativt omgående.

Hyr/rekrytera

Som alternativ till rekrytering kan ni även hyra ledare, specialister och medarbetare i minst 6-12 månader för att sedan ta över anställningen.

Kontakta Anette Norling om du vill veta mer om våra uthyrningstjänster:
Tel: 0706-28 66 60. E-post: anette.norling@vegahr.se.

Kreativ produktion av platsannonser i alla media

Vi erbjuder en komplett löpande tjänst för idé och produktion av platsannonser för print och digitala medier enligt önskemål.

Exempel på kommunikationspaket vid rekrytering

Vi erbjuder olika nivåer av kommunikationsinsatser för att marknadsföra våra uppdragsgivares arbetsgivarvarumärke och attrahera rätt kandidater och framtida medarbetare. Nedan följer exempel på olika kommunikationsinsatser. Kontakta John Norling för mer information.

ZERO – Kommunikationspaket – Rekrytering Webb/print

 • Projektledning och rådgivning
 • Hantering av logotyp/bilder
 • Textproduktion webbannons (lång/kort)
 • Enklare fotografering (vid behov)
 • Produktion av platsannons + företagspresentation för PDF/webbpublicering
 • Publicering av platsannons på kostnadsfria webbportaler

MEDIA – Kommunikationspaket – Rekrytering Webb/print

 • Projektledning & rådgivning
 • Mediaval och upphandling av media
 • Hantering av logotyp/bilder
 • Fotografering / bildinköp
 • Idé och textproduktion annonser + ev boilertext (lång/kort)
 • Produktion av platsannonser/webbanners för utvalda print och digitala medier
 • Publicering på kostnadsfria och upphandlade media

MEDIA/FILM – Kommunikationspaket – Rekryteringskampanj

 • Projektledning och rådgivning / kommunikationsstrategi
 • Skiss / textförslag / mediaförslag / kommunikationsplattform (kampanj)
 • Förslag och offert på mediaval (print + utvalda digitala medier)
 • Fotografering / filminspelning / bildinköp m m
 • Idé och textproduktion annonser + ev boilertext (lång/kort)
 • Produktion av platsannonser/webbanners för utvalda print och digitala medier
 • Produktion av film
 • Publicering

Övrig HR-kommunikation

 • Företagspresentation riktad till framtida och befintliga medarbetare
 • Introduktionsfilm – nya medarbetare
 • Karriärwebb
 • Employer branding – från strategi till produktion av verktyg/aktiviteter