Om du går vidare i rekryteringsprocessen

Om du går vidare i vår urvalsprocess kommer du att bli kontaktad av oss för att genomföra en personlig intervju. Bedöms du därefter som kvalificerad för att gå vidare i rekryteringsprocessen, är nästa steg oftast att du kommer att få träffa oss tillsammans med uppdragsgivare för en andra intervju. Vid denna tidpunkt är du en av flera kvalificerade kandidater som träffar uppdragsgivaren. Om samtycke uppstår och både du och uppdragsgivaren vill gå vidare genomförs en slutlig anställningsintervju direkt med uppdragsgivaren. Om du blir erbjuden anställning och tackar ja kan du, om uppdragsgivaren önskar det, komma att få genomföra en personlighetsbedömning.

Vi kommer också att kontakta minst två av dina referenser som du uppgett och genomföra en telefonintervju enligt en noga utarbetad metodik. Resultatet kommer att presenteras för din nya arbetsgivare. Eventuellt kan vi komma att genomföra andra kontroller såsom kreditupplysning och begära utdrag ur Belastningsregistret om du söker en tjänst inom offentlig verksamhet som kräver den kontrollen.

Vad händer när du är anställd?

När du tackar ja till anställning erbjuder vi uppdragsgivaren ett kompletterande och anpassat introduktionsprogram för att du ska komma in i din arbetsroll och lära känna företaget och dina medarbetare på bästa sätt. Introduktionsprogrammet är ett stöd för både dig och din arbetsgivare och skall leda till att du får en smidig och bra start på din nya arbetsplats.

Vega HR AB erbjuder uppdragsgivaren 12 månaders garanti på alla rekryteringsuppdrag. Därför lägger vi stort fokus på att finna rätt personlighet bland de kvalificerade kandidaterna som sökt tjänsten. Din kompetens, egenskaper och personlighet ska matcha ledarskapet och de medarbetare som du ska samarbeta med.

För att stötta dig och din nya uppdragsgivare i att få en så bra start som möjligt, erbjuder vi, förutom introduktionsprogram, tre uppföljningsmöten med dig och din arbetsgivare under dina 12 första månader som anställd. På dessa möten kan till exempel frågor kring din anställning, trivsel, relationer, arbetsuppgifter och ledarskap tas upp och ventileras på ett otvunget sätt.

Om du inte går vidare?

Om du inte går vidare kommer du att bli kontaktad via mail (i första hand) i samband med att tjänsten du sökt blivit tillsatt av annan sökande. Vi behåller gärna ditt CV i vår kandidatbank för att kunna matcha din person- & kompetensprofil mot framtida uppdrag.