Medarbetare

Anette Norling

Senior Rekryteringskonsult / CEO

Anette har med stort eget driv arbetat med komplex försäljning i hela sitt yrkesverksamma liv. Allt från dagligvaruhandeln, företagsförsäljning inom bilbranschen till marknadsföring av avancerade IT-tjänster finns med på meritlistan.

1998 valde Anette nytt spår och började sälja rekryterings- och uthyrningstjänster. Karriären kantades av goda försäljningsresultat för att avslutas som uppskattad rekryteringskonsult och kundorienterad affärsområdeschef. Därefter, med stor spänning och förväntan, tog Anette steget över till egen verksamhet genom att starta Vega HR AB år 2008.

Som rekryteringskonsult har Anette genomfört en lång rad lyckade rekryteringar för sina kunder. Med fokus på att lära känna kundens verksamhet, organisation, värderingar och behov hjälper Anette sina kunder med att rekrytera alla typer av befattningar, från chefer och ledare till specialister och medarbetare inom en mängd olika branscher.

Anette är företagets prestigelösa vd men lägger merparten av sin arbetstid ute hos sina kunder i rollen som rekryteringskonsult. Bland kandidater och kunder beskrivs Anette som kundorienterad, enkel och professionell. Hon är öppen och tillgänglig och läser snabbt av kundens behov. Anette vurmar också för att arbeta med mjuka värden i en rekryteringsprocess. Att till exempel hjälpa kunden vid introduktion av ny medarbetare samt att följa upp rekryteringen löpande, är ett signum för Anette och Vega HR.

Anette NorlingAnette Norling
CEO, Senior Rekryteringskonsult
E-post: anette.norling@vegahr.se
Mobil: 0706-28 66 60

Hanie Jadidi

Rekryteringskonsult

Hanie har arbetat med rekrytering, HR och utbildning sedan 2007 inom både offentlig och privat sektor. Med sin matchande HR-utbildning och breda arbetslivserfarenhet inom olika typer av organisationer och verksamheter har Hanie skaffat sig goda referenser som definierar hennes entreprenörskap, ledarskap och pedagogiska framtoning.

Hanie är en prestigelös och resultatinriktad teamledare, med mjuk och inkluderande personlighet, vilket bidragit till hennes rekryteringsframgångar hos både kunder och kandidater. Som rekryteringskonsult har Hanie genomfört en lång rad lyckade rekryteringar för sina kunder och hon är mycket uppskattad av sina kunder.

Liksom övriga Rekryteringskonsulter på Vega HR fokuserar Hanie på att lära känna kundens verksamhet, organisation och värderingar och är duktig på att se vilka personlighetsdrag som förstärker positiva spiraler i uppdragsgivarens organisation. Hanie rekryterar alla typer av befattningar, från chefer och ledare till specialister och medarbetare inom en mängd olika branscher.


Hanie Jadidi
Senior Rekryteringskonsult
E-post: hanie.jadidi@vegahr.se
Mobil: 0703-28 66 02

John Norling

COO, Search, Urval, Kommunikation, Ekonomi, konsultansvarig

John är kreativ projektledare och copywriter och har drivit reklambyrå sedan 1988.
Han har en gedigen erfarenhet av alla typer av kommunikationsuppdrag inom en rad olika branscher. Johns främsta uppdrag inom Vega HR AB är att stötta med sin erfarenhet i rekryteringsprocessen med produktion och publicering av platsannonser samt genomföra search och urval.
John är också företagets Back-Office och sköter vår administration, ekonomi, fakturering, webb och marknadsföring. John arbetar även ibland som mentor/coach/ rekryteringskonsult och medverkar i hela rekryteringsprocessen.

Genom John kan vi även erbjuda våra kunder projektledning och strategi för EB/HR-kommunikation och marknadsföring, i alla typer av media.
Kontakta John för referenser och mer information.

John NorlingJohn Norling
COO, Projektledare
E-post: john@vegahr.se
Mobil: 0708-28 66 06

Thomas Johansson

Styrelseordförande, mentor och rådgivare

Thomas Johansson – tidigare HR- och regiondirektör på Bilia AB – arbetar idag som Vega HR AB:s mentor, rådgivare och styrelseordförande. Thomas erfarenhet som företagsledare inom motorbranschen, tillsammans med hans stora intresse för HR- och ledarskapsfrågor ger Vega HR AB en extra förstärkning vid rekryteringsuppdrag av ledare.

Thomas JohanssonThomas Johansson
Mentor, rådgivare och styrelsens ordförande
E-post: thomas@vegahr.se
Mobil: 0705-589 61 52