Rekryteringsprocessen

Vad bygger en framgångsrik rekryteringsprocess?

Ett bra förarbete och en bra uppföljning bygger en framgångsrik rekryteringeringprocess. Eftersom vi fokuserar på att hitta rätt personlighet bland alla kvalificerade kandidater är det viktigt att lära känna uppdragsgivaren på bästa sätt innan uppdraget startar. Det förarbetet reflekteras sedan i den kravspecifikation och i den marknadsföring vi genomför för att attrahera rätt kandidater för tjänsten.

Rekryteringsprocessen – Före, under och efter

Vi delar in vår process i tre steg: förarbete, genomförande och uppföljning. Stor vikt och omtanke på att leverera hög kvalitet läggs i samtliga av dessa steg. Vi är övertygade om att det skapar långsiktigt kundvärde och goda relationer med både uppdragsgivaren och den rekryterade kandidaten. Givetvis anpassar vi innehållet i rekryteringsprocessen efter uppdragets innehåll.

1. Förarbete

Kännedom om uppdragsgivaren och framtida rekryteringsbehov

Vi arbetar proaktivt med våra uppdragsgivare och vårt mål är att alltid ligga steget före när eventuella rekryteringsbehov uppkommer. Därför är det viktigt att vi, tillsammans med uppdragsgivaren, analyserar och kartlägger kommande rekryteringsbehov och lär känna verksamheten, organisationen, värderingar och dess medarbetare. Det ligger till grund för vår kravspecifikation och det arbetsgivarerbjudande vi kommunicerar i media genom en rekryteringsannons/kampanj.

I förarbetet ingår följande arbetsmoment:

 • Lära känna kunden, organisationen, värderingar, medarbetare (intervjuer, research)
 • Produktion av kravspecifikation och rekryteringskommunikation
 • Produktion av företagspresentation och platsannons
 • Strategi för rekrytering
 • Mediaval/inköp media

2. Genomförande

Att attrahera rätt medarbetare

En viktig framgångsfaktor för att hitta rätt kandidat är att producera en rekryteringsannons som kommunicerar rätt budskap och attraherar rätt kandidater med rätt personlighet. Det gäller också att hitta dem och välja rätt media för att nå dem. Det kan t ex vara via internetportaler, dagspress, fackpress, sociala och branschmässiga nätverk, kandidatbank eller genom searcharbete.

Med vår kommunikationsbyrå, Vega Kommunikation AB, erbjuder vi kvalificerad rådgivning och produktion av alla typer av kommunikationsverktyg för integrerade rekryteringskampanjer som lyfter ert arbetsgivarvarumärke och attraherar rätt medarbetare.

Genomförandefasen sker i följande steg

 • Kandidatsökning och annonsering
 • Matchning, löpande intervjuer med kvalificerade kandidater
 • Urvalsprocess – förslag kvalificerade kandidater
 • Skriftliga personprofiler av samtliga intervjuade kandidater
 • Intervjuer tillsammans med kandidat och uppdragsgivare
 • Referenstagning och eventuell personlighetsbedömning
 • Genomförande av DiSC- arbetsplatsprofil med personlig uppföljning & rapportering (eventuellt genomförande av andra tester och personbedömningar enligt önskemål)
 • Anställningsintervju och avtalsförhandling

3. Uppföljning

Uppföljningsarbetet är viktigare än du tror

När vald kandidat är anställd, hjälper vi till med att utforma ett anpassat introduktionsprogram som syftar till att den anställde snabbare och på bästa sätt ska komma in i sin arbetsroll och lära känna företaget och sina medarbetare.

Introduktion av ny medarbetare

Med Vega HR AB:s introduktionsplan för nya medarbetare hjälper vi parterna att finna vägen till samsyn och effektiv integration i yrkesroll, organisation och verksamhet. Introduktionsprogrammet är mycket uppskattat av både kandidat och arbetsgivare och hjälper båda parter att korta startsträckan, både vad gäller arbetsresultat, samarbetet i grupp och övriga relationer.

Minst tre uppföljningsmöten

Under 12 månader följer vi alltid upp genomförd rekrytering med minst tre möten. Dessa möten syftar till att synliggöra trivselfaktorer samt den anställde och arbetsgivarens krav och förväntningar på varandra. Vi stöder kunden även med förslag på förbättringsåtgärder.

12 månaders garanti i alla våra rekryteringsuppdrag

En rekrytering av ny chef eller specialist kan vara skillnaden mellan vinst och förlust för ett företag. Därför är det enkelt för oss att förstå värdet av våra tjänster. Som alla vet är ingenting skrivet i sten när det gäller mänskliga relationer. Allt kan hända, och om vårt arbete för att säkerställa att rätt person funnit rätt arbetsgivare inte faller väl ut, erbjuder vi 12 månaders garanti och genomför en ny rekrytering helt utan kostnad.