Om oss

Bygg er verksamhet med rätt människor

Vår uppgift är att hjälpa er att finna kvalificerade människor som har drivkraft att generera positiv energi på er arbetsplats. Människor som tar ansvar och som kan och vill utveckla er verksamhet och ert varumärke – oavsett befattning.

För att lyckas måste vi vara duktiga på att finna och lära känna rätt människor som vill arbeta hos er. Men det förutsätter också att vi är duktiga på att lära känna er verksamhet och alla människor bakom.

Är vi rätt rekryteringspartner för er?

Vi hjälper våra kunder inom privat näringsliv och offentlig verksamhet med att rekrytera rätt chef, specialist och medarbetare. Vi erbjuder även konsultuthyrning vid längre vikariat eller projektanställning.

Tillsammans med vårt dotterbolag, Vega Kommunikation AB, får du också ett kreativt och strategiskt kommunikationsstöd och tillgång till en komplett tjänst för att producera platsannonser och större rekryteringskampanjer som utvecklar ert arbetsgivarvarumärke.

Fokus på att lära känna kunden och kandidaterna

Sedan 2008, då Vega HR AB startades, har vi framgångsrikt genomfört rekryterings- och uthyrningsuppdrag för våra kunder vilka kommer från en rad olika branscher.

Vår affärsidé bygger på att vi ska lära känna våra kunder, dess organisation, medarbetare och verksamhet så väl att vi effektivt kan hjälpa dem att rekrytera eller hyra ut rätt chef, specialist och medarbetare. Vårt mål är att presentera kvalificerade kandidater som har rätt kompetensprofil, passande personlighet och drivkraft att göra skillnad för våra kunder. För långsiktig framgång handlar det nästan alltid om att upprätthålla en positiv energi där man trivs och utvecklas på sitt arbete och med varandra. Med detta som utgångspunkt är vi lika måna om att lära känna våra kandidater som våra kunder, både före och efter genomfört rekryteringsuppdrag.

Vi lämnar 6 månaders garanti

Vår affärsidé och sätt att arbeta bygger på att minimera riskerna för en felrekrytering. Men vi kan inte garantera att vi alltid lyckas. Många faktorer, som vi inte kan påverka, kan hända på vägen när rekryteringen väl är genomförd. Det kan till exempel vara nytt ledarskap, nya ägare, ny organisation, nya ansvarsområden, för hög arbetsbelastning, samarbetssvårigheter, privata omständigheter som gör att man väljer att gå skilda vägar.

För att ge våra kunder ökad trygghet i vårt samarbete erbjuder vi därför 6 månaders garanti på alla våra rekryteringsuppdrag. Vi genomför en ny rekryteringsprocess, som baseras på befintlig kravspecifikation, helt utan extra kostnad om någon av parterna har valt att gå skilda vägar. Eventuella externa kostnader ingår ej i garantin.

Introduktionsprogram och uppföljning under 6 månader

Förutom 6 månaders garanti erbjuder vi också ett anpassat introduktionsprogram så att den nyanställda chefen, specialisten eller medarbetaren får en så bra start som möjligt hos er.  Dessutom följer vi upp rekryteringen under 6 månader för att säkerställa att alla parter är nöjda.

Enkelt och otvunget samarbete

Att samarbeta med oss ska vara enkelt, roligt och utvecklande. Vi förstår vikten av att arbeta nära våra uppdragsgivare. Då lär vi känna människorna och de värderingar som ligger bakom en framgångsrik verksamhet. Med den kunskapen kan vi sedan fokusera på personligheterna och den sociala matchningen i rekryteringsprocessen.

Kontakta våra rekryteringskonsulter om du funderar på att rekrytera eller hyra medarbetare.