Våra tjänster

Från chefsrekrytering till flexibel konsultuthyrning och employer branding

Vega HR AB har ett brett utbud av tjänster som vi, när det efterfrågas, erbjuder tillsammans med vårt dotterbolag Vega Kommunikation AB och andra partners. Vårt främsta fokus ligger på att bygga upp goda relationer med våra kunder och kandidater för att därigenom kunna erbjuda proaktiva och kostnadseffektiva rekryteringsprocesser och uthyrningstjänster.

Kunden ska tydligt se oss som ett professionellt stöd och en utvecklande samarbetspartner som bidrar till att bygga verksamhet med rätt människor. Vårt arvode ska uppfattas som en lönsam investering i jämförelse med kostnaden om man själva skulle genomföra rekryteringsprocessen. Förutom att kunden minskar risken för felrekryteringar, sparar tid och resurser, ska det vara roligt, enkelt och utvecklande att samarbeta med oss.

Rekryteringstjänster

 • Rekrytering av chefer, specialister och medarbetare genom effektiv och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess med 12 månaders garanti
 • Startklar kandidatbank (inom upparbetade befattningar och branscher)
 • Search – när du vill vara anonym så letar vi upp rätt kandidater

Uthyrningstjänster

 • Hyr-rekrytering under minst 6 månader – ta sedan över anställningen
 • Konsultuthyrning vid projektanställning eller vikariat – alla befattningar

Stödtjänster vid rekrytering

 • Utarbeta kravspecifikation
 • Utarbeta företagspresentation
 • Produktion av platsannons/kampanj för alla media
 • Rådgivning och upphandling av media
 • Urval och matchning av kandidater
 • Korrespondens och uppföljning med kandidater
 • Intervjuer och referenstagningar
 • Personlighetsbedömningar
 • Introduktionsprogram för ny medarbetare
 • Uppföljning av rekryterad kandidat under 12 månader

Övriga HR-tjänster

 • Ledarskapsutveckling
 • Mentorskap
 • Coaching för arbetssökande
 • Employer Branding & HR-kommunikation

Kontakta Anette Norling om du vill veta mer om våra tjänster:
Tel: 0706-28 66 60. E-post: anette.norling@vegahr.se.

Platsannonsproduktion & övriga kommunikationstjänster

Vega HR erbjuder idéproduktion, rådgivning, projektledning och produktion av kreativ kommunikation inom alla typer av media. För kunder inom HR-området erbjuder företaget bland annat följande tjänster:

 • Platsannonsproduktion
 • Övrig HR- kommunikation
 • Mediarådgivning och mediaupphandling
 • Rekryteringskampanjer i alla media
 • Employer branding – strategi och produktion
 • Företagspresentationer i alla media
 • Varumärkesutveckling
 • Övriga reklam och marknadsföringsproduktioner

Kontakta John Norling för mer information och vilka tjänster de kan hjälpa er med:
Tel: 0708-28 66 06. E-post: john@vegahr.se