Rekryteringsprocessen

Vad bygger en framgångsrik rekryteringsprocess?

Ett bra förarbete och en bra uppföljning bygger en framgångsrik rekryteringeringprocess. Eftersom vi fokuserar på att hitta rätt personlighet bland alla kvalificerade kandidater är det viktigt att lära känna uppdragsgivaren på bästa sätt innan uppdraget startar. Det förarbetet reflekteras sedan i den kravspecifikation och den marknadsföring vi genomför för att attrahera rätt kandidater för tjänsten som ligger till grund för vårt urvalsarbete.

Rekryteringsprocessen – Före, under och efter

Vi delar in vår process i tre steg: förarbete, genomförande och uppföljning. Vi lägger stor vikt och omtanke på att leverera hög kvalitet i samtliga av dessa steg. Vi är övertygade om att detta skapar långsiktigt kundvärde och goda relationer till både uppdragsgivaren och den rekryterade kandidaten. Givietvis anpassar vi innehållet i rekryteringsprocessen efter uppdragets innehåll.

1. Förarbete

Kännedom om kund och framtida rekryteringsbehov

Vi vill arbeta proaktivt med våra kunder och vårt mål är att alltid ligga steget före när eventuella rekryteringsbehov uppkommer. Därför är det viktigt att vi, tillsammans med kunden, analyserar och kartlägger kundens kommande rekryteringsbehov och lär känna verksamheten, organisationen, värderingar och dess medarbetare. Det ligger till grund för vår kravspecifikation och det arbetsgivarerbjudande vi kommunicerar i media genom en rekryteringsannons/kampanj.

I förarbetet ingår följande arbetsmoment:

 • Lära känna kunden, organisationen, värderingar, medarbetare (intervjuer, search)
 • Produktion av kravspecifikation och rekryteringskommunikation
 • Produktion av företagspresentation och platsannons
 • Strategi för rekrytering
 • Mediaval/inköp media

2. Genomförande

Att attrahera rätt medarbetare

En viktig framgångsfaktor för att hitta rätt kandidat är att producera en rekryteringsannons som attraherar rätt kandidater med rätt personlighet. Det gäller också att hitta dem och välja rätt media för att nå dem. Det kan t ex vara via internetportaler, dagspress, fackpress, sociala och branschmässiga nätverk, kandidatbank eller genom searcharbete.

Med vår kommunikationsbyrå, Vega Kommunikation AB, erbjuder vi kvalificerad rådgivning och produktion av alla typer av kommunikationsverktyg för integrerade rekryteringskampanjer som lyfter ert arbetsgivarvarumärke och attraherar rätt medarbetare.

Genomförandefasen görs i följande steg

 • Kandidatsökning och annonsering
 • Matchning, löpande intervjuer med kvalificerade kandidater
 • Urvalsprocess – förslag kvalificerade kandidater
 • Skriftliga personprofiler av samtliga intervjuade kandidater
 • Intervjuer tillsammans med kandidat och uppdragsgivare
 • Referenstagning och eventuell personlighetsbedömning
 • Genomförande av DiSC-arbetsplatsprofil med personlig uppföljning & rapportering (eventuellt genomförande av andra tester och personbedömningar enligt önskemål)
 • Anställningsintervju och avtalsförhandling

3. Uppföljning

Uppföljningsarbetet är viktigare än du tror

I vårt uppföljningsarbete, när vald kandidat är anställd, hjälper vi till med att utforma ett anpassat introduktionsprogram som syftar till att den anställde snabbare och på bästa sätt ska komma in i sin arbetsroll och lära känna företaget och sina medarbetare.

Introduktionsprogrammet är mycket uppskattat av både kandidat och arbetsgivare och hjälper båda parter till kortare startsträcka, både vad gäller arbetsresultat, samarbetet i grupp och övriga relationer.

Introduktion av ny medarbetare

Med Vega HR AB:s introduktionsplan för nya medarbetare hjälper vi parterna att finna vägen till samsyn och effektiv integration i yrkesroll, organisation och verksamhet.

Uppföljningsmöten

Efter genomförd rekryteringen följer vi upp både kund och medarbetare för att säkerställa att parterna är nöjda. Om rekryteringen inte faller väl ut inom 6 månader gör vi om rekryteringsprocessen utan extra kostnad.

6 månaders garanti i alla våra rekryteringsuppdrag

En rekrytering av ledare eller specialist kan vara skillnaden mellan vinst och förlust för ett företag. Därför är det enkelt för oss att förstå värdet av våra tjänster. Som alla vet är ingenting skrivet i sten när det gäller mänskliga relationer. Allt kan hända och om vårt arbete för att säkerställa att rätt person funnit rätt arbetsgivare inte faller väl ut, erbjuder vi 6 månaders garanti och genomför en ny rekrytering helt utan kostnad.