Postat 22 september 2016

Är du Struktons nästa projektingenjör?

Som projektingenjör på Strukton Rail kommer du att i ett eller flera parallella entreprenader/projekt operativt stödja arbetschef, platschef och arbetsledare i att följa upp entreprenadkontraktet med dess risker och möjligheter. I tjänsten kommer du att driva kommersiella frågor mot beställaren och underleverantörer, samt arbeta med att löpande följa upp mot budget och säkerställa att entreprenadens framdrift och planering återspeglas i rapporteringen. Som projektingenjör ingår du i entreprenadens ledningsgrupp tillsammans med arbetschef och platschef. Läs mer om tjänsten här

  • LinkedIn
  • E-post