Postat 05 juli 2012

”I goda händer”

Att gå igenom en rekrytering med Vega HR kändes mycket tryggt och jag visste att jag var i goda händer. I processen fokuserades det inte, som jag tidigare varit med om, endast på mina meriter inom karriären, utan tyngden låg mer på mig som person och hur jag skulle platsa på företaget i fråga. Självklart var mina tidigare erfarenheter viktiga, men de kom fram på ett annat sätt genom en mer avspänd intervjuteknik. Lika viktigt som det var för Anette att få fram mina egenskaper, lika viktigt var det för henne att få fram företagets egenskaper så att jag visste vad det var jag sökte.

Malin Ek, Marknadsassistent

  • LinkedIn
  • E-post