Postat 05 maj 2012

”Lyhörd och kompetent!”

Anette rekryterade mig som marknadschef på Alpha Plus AB i Falun. Mitt första intryck var att Anette var väldigt professionell och kompetent. Det första intrycket visade sig vara helt rätt, under hela rekryteringsprocessen fanns hon alltid till hands för mina funderingar och frågor. Anette är lugn och trygg att ha att göra med och inger förtroende från första stund. Det unika med Anette och Vega Rekrytering är att uppföljning genomförts vid flertalet tillfällen efter att rekryteringen slutförts. Anette har hela tiden hjälpt till vid eventuella utmaningar som jag som nyanställd ställts inför och hanterar detta på ett utmärkt sätt mellan beställare, rekryterare och mig som rekryterad.

Daniel Perols, Marknadschef
Alpha Plus

  • LinkedIn
  • E-post