Postat 07 augusti 2012

”Snabbt och enkelt”

När vi nu skulle rekrytera igen anlitade vi Anette Norling, som tidigare hjälpt oss med
rekryteringen av en Produktansvarig. Denna gången var det en Ekonomi/ marknadsassistent som skulle tillsättas. Anette återkom snabbt och enkelt med 3 kvalificerade kandidater av vilken vi nu har anställt en. Tack!

Susanne Evert Eng, Ekonomichef
Watts Nordic AB

  • LinkedIn
  • E-post