Postat 06 december 2012

”Vi känner oss trygga i valet av kandidat”

Tack Anette, trots knappa förutsättningar och kort om tid att finna lämpliga kandidater med rätt kravspecifikation och rätt personlighet lyckades du lösa uppgiften. Du har agerat snabbt, med stort engagemang och hög närvaro vilket har sparat mycket tid för oss. Vi känner oss trygga i valet av kandidat och ser vi fram emot de uppföljningsmöten som vi skall ha tillsammans! Jag kommer varmt att rekommendera dig och Vega HR AB till andra uppdragsgivare.

Maria Bylund, Chef Ekonomi
Kungsbacka kommun

  • LinkedIn
  • E-post